Posted on: 3. 9. 2021 Posted by: admin Comments: 0

Dne 4. září 2021 prožíváme první pátek měsíce.

Na první pátky budou vždy dvě mše sv. Ve Zlatých Horách – Ondřejovicích v 16.30 a ve farním kostele ve Zlatých Horách v 18.00. Před každou mši sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. v 18.00 bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, adorace, litanie a zasvěcení Božskému Srdci.

Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k Svatému Přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm /Ježíš ve zjevení sv. Marketě Alacoque/.