4. 2. – První pátek měsíce

Dne 4. února je 2022 je první pátek měsíce.

Pán Ježíš ve zjevení sv. Marketě Alacoque řekl: Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k Svatému Přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.

První pátek měsíce ve Zlatých Horách – Městě, kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.30 Adorace a příležitost ke sv. zpovědi

17.50 Společné zakončení adorace /litanie, zasvěcení a požehnání/

18.00 Mše svatá