5. 2. – První sobota měsíce

V sobotu – 5. února – je první sobota měsíce.

Veřící zveme na společnou modlitbu před milostiplným obrazem Panny Marie Pomocné ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách – kostel ve městě.

7.10 Příležitost ke sv. zpovědi

7.30 Modlitba růžence

8.00 Mše svatá a po ní loretánská litanie k Matce Boží

Panna Maria ve Fatimě vybízí k 5 prvním sobotám, protože existuje 5 urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:
1. rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie,
2. rouhání proti jejímu Panenství,
3. rouhání proti jejímu Božskému Mateřství,
4. rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost a dokonce i nenávist vůči Matce Boží,
5. urážky těch, kteří ji hanobí v jejích obrazech a sochách.

K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení: „Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních´sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše.“

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s milostiplným obrázem Panny Marie Pomocné Zlaté Hory – Město
Kostel Nanebevzetí Panny Marie s milostiplným obrázem Panny Marie Pomocné Zlaté Hory – Město