Křest

Křest představuje začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvílí, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Křest je cestou z říše smrti do života; je branou do církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Při křtu jsou nám odpuštěny všechny hříchy, jsme vytrženi z moci smrti a pozváni k životu v radosti /KKC1213-1216, 1276-1278/.

Křest je nutným předpokladem pro přijetí dalších svátostí.

Podmínky přijetí křtu dospělého:

-veřejně vyznaná víra katolické církve, která zahrnuje víru ve spásu skrze Ježíše Krista

-příprava

-kmotr starší 16 let, praktikující víru a biřmovaný a pokud žije v manželství tak v církevním

Malé děti

mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností.

Ke křtu je potřeba opatřit křestní svíci a křestní roušku (může se o to postarat kmotr).

Před křtem se na setkání s knězem vyhotoví křestní zápis.

Pokud máte zájem o svůj křest nebo křest svého dítěte ve farnosti Zlaté Hory nebojte se kontaktovat kněze. Kontakty najdete ZDE. Na setkání se těší o. Bartłomiej, Váš kněz.