Oprava fasády

V roce 2000 farnost Zlaté Hory zahájila opravu farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nejdřív se opravila střecha, pak půda a začala oprava fasády a to od zadní – středověké obranné věží, která je dnes součásti kostela.

V tomto roce jsme začali opravu přední části kostela. Pravděpodobně do roku 2025 ukončíme opravu fasády celého kostela.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří mají podíl jak duchovní tak materiální na obnově a opravách. Rozpočet na opravu fasády na rok 2022 činí 2.292.225 Kč. Kromě dotaci od Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Česko-německého fondu nemalý finanční podíl má také farnost Zlaté Hory, což jsou příspěvky věřících a těch, kteří věřící nejsou, ale vnímají tento chrám jako společné dědictví a společné dobro. Město Zlaté Hory nám přispělo na obnovu ciferníku k hodinám na kostele, která činÍ 100.000 Kč.

Děkujeme věřícím ze Zlatých Hor, kteří vždy první nedělí měsíce a také osobními dary přispívají na opravy. Děkujeme za příspěvky i těm ze Zlatých Hor, kteří bohoslužby nenavštěvuji, ale cítí potřebu přispět. Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří nejsou z našeho města. Děkujeme všem za každé dobré slovo a povzbuzení. Děkujeme poskytovatelům dotaci. Děkujeme zaměstnancům biskupství ostravsko – opavského a všem pracovníkům firm.

Při společných setkáních se ptáte, jakou cestou můžete ještě přispět. Nejdřív, ať je to modlitba za toto dílo. Pak, pokud si přejete i materiální pomoc. Svůj dar můžete poslat přímo na farní účet 1818167389/0800 (Česká spořitelna, ve zprávě napište „Dar“) nebo osobně předat duchovnímu správci farnosti. Samozřejmě vystavujeme potvrzení o přijeti daru, který si pak můžete odečíst od základu daně.  

Všechny zveme na návštěvu našeho pěkného kostela a ještě jednou děkujeme.

o. Bartłomiej, farář