Oprava fasády

V roce 2000 farnost Zlaté Hory zahájila opravu farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nejdřív se opravila střecha, pak půda a začala oprava fasády a to od zadní – středověké obranné věží, která je dnes součásti kostela.

V roce 2022 jsme začali opravu přední části kostela. Pravděpodobně do roku 2025 ukončíme opravu fasády celého kostela.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří mají podíl jak duchovní tak materiální na obnově a opravách. Rozpočet na opravu fasády na rok 2022 činí 2.292.225 Kč. Kromě dotaci od Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Česko-německého fondu nemalý finanční podíl má také farnost Zlaté Hory, což jsou příspěvky věřících a těch, kteří věřící nejsou, ale vnímají tento chrám jako společné dědictví a společné dobro. Město Zlaté Hory nám přispělo na obnovu ciferníku k hodinám na kostele, která činÍ 100.000 Kč.

Děkujeme věřícím ze Zlatých Hor, kteří vždy první nedělí měsíce a také osobními dary přispívají na opravy. Děkujeme za příspěvky i těm ze Zlatých Hor, kteří bohoslužby nenavštěvuji, ale cítí potřebu přispět. Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří nejsou z našeho města. Děkujeme všem za každé dobré slovo a povzbuzení. Děkujeme poskytovatelům dotaci. Děkujeme zaměstnancům biskupství ostravsko – opavského a všem pracovníkům firm.

V opravách fasády bude zřejmě pokračovat až do roku 2025.

Při společných setkáních se ptáte, jakou cestou můžete ještě přispět. Nejdřív, ať je to modlitba za toto dílo. Pak, pokud si přejete i materiální pomoc. Svůj dar můžete poslat přímo na farní účet 1818167389/0800 (Česká spořitelna, ve zprávě napište „Dar“) nebo osobně předat duchovnímu správci farnosti. Samozřejmě vystavujeme potvrzení o přijeti daru, který si pak můžete odečíst od základu daně.  

Všechny zveme na návštěvu našeho pěkného kostela a ještě jednou děkujeme.

o. Bartłomiej, farář