Pořad bohoslužeb od 19. do 26. 9. 2021

Neděle – 19. 9. 2021 – 25. Neděle v mezidobí

7.30 Mše sv. ve Zlatých Horách – Ondřejovicích /Volný úmysl/

9.00 Mše sv. ve Zlatých Horách /Za zemřelého Jana Suváka, rodiče, švagra, švagrovou a duše v očistci/

Středa – 22. 9. 2021

18.00 Mše sv. ve Zlatých Horách /Volný úmysl/

Pátek – 24. 9. 2021

18.00 Mše sv. ve Zlatých Horách /Za zemřelého Huberta Krupu/

Sobota – 25. 9. 2021

16.30 Mše sv. na Rejvízu s nedělní platnosti /Volný úmysl/

18.00 Mše sv. ve Zlatých Horách /Za zemřelou Marii Wollinovou, manžela, syna, dceru, příbuzné a duše v očistci/

Neděle – 26. 9. 2021 – 26. Neděle v mezidobí

7.30 Mše sv. ve Zlatých Horách – Ondřejovicích /Za zemřelého manžela, dceru a rodiče/

9.00 Mše sv. ve Zlatých Horách /Volný úmysl/

Farní ohlášky

1. Dnes je diecézní sbírka na církevní školy.

2. Příští nedělí bude sbírka na revizi a údržbu varhan ve farním kostele ve Zlatých Horách.