Bohoslužby

Pořad bohoslužeb od 14. do 21. 8. 2022

ZH-M: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách – Město

ZH-O: Kostel sv. Martina a Panny Marie Sedmibolestné ve Zlatých Horách – Ondřejovicích

NE 14.8.  20. Neděle v mezidobíZH-O7.30Na úmysl dárce
 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – patronátní svátek kostela – pouťZH-M  9.00Za živé a zemřelé farníky, za ty kdo se o kostel a krásu liturgii starají, stavitele kostela, kněze a řeholní sestry, které působili ve farnosti a z farnosti pocházejí
PO 15.8.Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  ZH-M  18.00 Za zemřelé, kterých ostatky byli znesvěcené vloupáním do věže kostela, za dva mladé, kteří se tohoto činu dopustili a za mládež našeho města
ÚT 16.8.Sv. RochaZH-M18.00Za padlé vojáky v průběhu válek prusko-rakouských na vrchu sv. Rocha ve Zlatých Horách, za vojáky I. a II. světové války a pokoj na Ukrajině a na celém světě

19.8.
 ZH-M18.00Za + Annu Cigánovou
SO 20.8.Sv. BernardaZH-M18.00Za + Annu Cigánovou
NE 21.8.21. Neděle v mezidobíZH-O7.30Za + Annu Cigánovou
  ZH-M9.00Za živé a + členy živého růžence ve Zlatých Horách
  1. Dnes – 14. 8. – poutní mše sv. ke cti Panny Marie Nanebevzaté, která bude složená za živé a zemřelé farníky, za ty kdo se o kostel a krásu liturgii starají, stavitele kostela, kněze a řeholní sestry, které působili ve farnosti a z farnosti pocházejí. Dnes a zítra bude možnost získat plnomocné odpustky.
  2. Také dnes Spolek Bernard zve na X. procesí kolem vrchu sv. Rocha. Začátek je v 15.00 u prvního zastavení křížové cesty /u smuteční síně/ úvodním slovem. Pak bude pobožnost křížové cesty. Srdečně zveme.
  3. V ÚT je památka sv. Rocha. Mše sv. v 18.00 ve farním kostele. Po mši sv. bude možnost v kostele sv. Rocha získat plnomocné odpustky.
  4. Úmysly mši svatých je možné napsat v neděli po bohoslužbě nebo telefonický – 731 625 656. V naši farnosti je také možnost odsloužení mši svatých gregoriánských.
  5. Nabízíme ubytování na faře. Info ZDE