Bohoslužby a info týdne

Pořad bohoslužeb od 7. do 14. 4. 2024

ZH-M: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách – Město

ZH-O: Kostel sv. Martina a Panny Marie Sedmibolestné ve Zlatých Horách – Ondřejovicích

NE
7.4.
2. Neděle velikonoční – Božího MilosrdenstvíZH-O7.30  S prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Burdovou
  ZH-M9.00  S prosbou o požehnání a dar zdraví pro dceru Janu
ČT
11.4.
   ZH-M18.00  S prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Burdovou

12.4.
   ZH-M18.00  S prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Burdovou
NE
14.4.
3. Neděle velikonočníZH-O7.30  S prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Burdovou
  ZH-M9.00  Za + manžela a rodiče

Foto: Modlitba za město u sv. Josefa na náměstí ve Zlatých Horách /17. 3. 2024/

Foto: Diecézní pouť do Trzebnice /PL/ ke hrobu sv. Hedviky /9. 3. 2024/

  1. Děkujeme za přípravu a průběh velikonočního tridua: p. varhanici, schole Canticum Psalmoticum Zlaté Hory, p. kostelníkovi, lektorům Božího Slova, děkujeme za květinou a ubrusovou výzdobu, úklid kostela, ministrantům a všem za dar společné modlitby.
  2. Dnes je sbírka na opravy. Děkujeme za každý dar.
  3. Dnes po mši sv. adorace s korunkou k Božímu Milosrdenství.
  4. V zákristii je nové číslo časopisu Okno do života ostravsko – opavské diecéze.
  5. Úmysly mši svatých je možné napsat v neděli po bohoslužbě nebo telefonický – 731 625 656. V naši farnosti je také možnost odsloužení mši svatých gregoriánských tj. 30 mši svatých za zemřelého.
  6. Nabízíme ubytování na faře. Info ZDE