Kontakty

P. Dr. Bartłomiej Blaszka, farář

Kostelní 37, 793 76 Zlaté Hory

tel.: +420 731 625 656

e-mail: rkf.zlatehory@doo.cz

Pokud potřebujete neodkladně něco vyřídit a nedovolate se, pošlete sms zprávu. Hned jak to bude možné, zavoláme zpět. Děkujeme za pochopení.

Římskokatolická farnost Zlaté Hory

Kostelní 37, 793 76 Zlaté Hory

bankovní spojení: 1818167389/0800

IBAN: CZ68 0800 0000 0018 1816 7389

BIC: GIBACZPX

IČO: 48771015

Pod duchovní správu Římskokatolické farnosti Zlaté Hory spadají: město, Rožmitál, Rejvíz, Starý Rejvíz a Dolní Údolí.

Římskokatolická farnost Ondřejovice

Kostelní 37, 793 76 Zlaté Hory

bankovní spojení: 3521483339/0800

IBAN: CZ02 0800 0000 0035 2148 3339

BIC: GIBACZPX

IČO: 64988112

Pod duchovní správu Římskokatolické farnosti Ondřejovice spadají: Ondřejovice, Salisov, Strážovice, Javorná a Nový Dvůr.

Informace o zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Zlaté Hory a Římskokatolická farnost Ondřejovice se sídlem Kostelní 37, 793 76 Zlaté Hory (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pro Biskupství ostravsko-opavské.