Farní kostel s milostiplným obrazem Panny Marie

Dějiny kostela sahají do 13. století.

Vybudován jako trojlodní stavba v raně gotickém slohu a postupně byly prováděny další přístavby. Gotickou podobu kostela dodnes připomíná stará sakristie, středověká věž představená před presbyterium a půdorys kostela.

Po požáru v roce 1699 byl kostel přestavěn v barokním slohu. Další požár postihl kostel v březnu 1833, kdy vyhořel hlavní oltář. Práce na novém oltáři provedl řezbář Bernard Kutzer z Horního Údolí. Přes dva metry vysoké postavy sv. Gregora, sv. Ambrosia, sv. Augustina, sv. Hieronyma, sv. Valentina a sv. Achacia jsou také vynikající díla mistra.

V roce 1780 byla postavena v boční lodi kaple sv. Josefa.

V roce 1900 byl kostel vyzdoben nástěnnými malbami Franze Templera a Emila Brendela ze Zlatých Hor.

K shlédnutí jsou: Milostiplný Obraz Panny Marie Pomocné, hlavní oltář, středověká zákristie, boční oltář sv. Josefa, křtitelnice a kůr.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hlavní oltář s milostiplným obrazem Panny Marie Pomocné
Balkon a kazatelna
Vstup na kur
Boční kaple sv. Josefa
Detail vymalby
„Tvorba“ věřicích z roku 1730
Křtitelnice
Bočni kaple Umučení Páně
Dveře do středověké zakristie
Pohled na město

Foto: P. Dr. Bartłomiej Blaszka

Možnost otevření, modlitby a návštěvy farního kostela Nanabevzetí Panny Marie po dřívější domluvě s p. farářem. Kontakty ZDE.

Fotky schválně zachycuji buď nějaký detail nebo z větší vzdálenosti místo v kostele a to z důvodu, abyste se nechali překvapit nádherou tohoto místa. Těšíme se na každou návštěvu.

Pro poutníky a skupiny možnost odsloužení mši svaté místním duchovním správcem – také po dřívější domluvě.