Středověká obranná věž města

K vidění je zpřístupněný a nasvícený prohlídkový okruh zadní obranné věže se zvonicí a půdy hlavní lodi kostela. Obranná věž je opatřena střílnami, na horní, dříve obrannou plošinu, vede staré točité schodiště vyzděné v síle zdiva z prostoru zvonice.

 Zvonová stolice je ze starých masívních trámů s vytesanými vybráními dle tvaru houpajících zvonů. Kovanými dveřmi lze projít z věže do půdy nad hlavní lodí kostela.

Je zde umístěn historický dřevěný rumpál z doby výstavby kostela, staré lucerny, ukázka varhanního ventilátoru a další zajímavé exponáty. Okna v průčelí kostela nabízí pohled shora na zlatohorské náměstí.

Středověká věž kostela Nanebevzetí Panny Marie
Náhrobní desky na zdi věže
Schodiště
Středověké okýnko
Cesta na půdu
Zvon
Půda
Hodiny
Pohled na město

Foto: P. Dr. Bartłomiej Blaszka

Možnost otevření a prohlídky věže po dřívější domluvě s p. farářem. Kontakty ZDE. Prohlídka věže vyžaduje fyzickou kondici, sportovní obuv. Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Srdečně zveme.