Fotoživot farnosti

Zde se můžete podívat na různé fotografie nebo videa, které se tykají života farnosti a města. Srdečně zveme do nádherných Zlatých Hor. I Vy se můžete stát součásti našeho života tady. Naše Facebooková stránka je otevřená i pro neuživatele této sociální sítě.

2023

Foto: Výročí úmrtí faráře a starosty P. Viznenze Braunera s biskupem Martinem

Video: Svědectví Ostraváků o Zlatých Horách

Foto: Slavnost Zjevení Páně

Video: Zlatohorský zvon pro Benedikta XVI. v den pohřbu

2022

Foto: Zemřel papež Benedikt XVI.

Foto: Vánoce ve farním kostele ve Zlaých Horách – Městě

Foto: Hokejový zápas Zlaté Hory – Jeseník

Foto: Betlémské světlo od zlatohorských skautů

Foto: Aventní koncert Zlaté Hory – Město

Foto: Adventní koncert Zlaté Hory – Ondřejovice

Starší příspěvky můžete shlédnout přímo na našem Facebooku.