14. 9. – Pouť ve špitalním kostele

V úterý 14. září 2021 je svátek Povýšení svatého Kříže. Počátky slavení tohoto svátku sahají do 5. století, kdy se 14. září vystavovaly v Jeruzalémě zbytky dřeva z Kristova kříže k uctění věřícími. Na Východě se svátek začal slavit v 7. století a později došlo k jeho rozšíření na celou církev.K svátku se pojí i další události. Je připomínáno nalezení svatého kříže, o které se zasloužila císařovna Helena (pam. 18. 8.) při své pouti do Svaté země kolem r. 325. Za den nalezení se udávalo 13. září a k slavnostnímu vyvýšení kříže v Konstantinově bazilice nad Božím hrobem došlo asi v r. 335.

Tento den je před námi další možnost získat plnomocné odpustky /podmínky: zpověď nebo stav milosti posvěcující, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, zbožná návštěva kostele sv. Kříže ve Zlatých Horách a tam modlitba Otče náš a Věřím/. Mše sv. bude ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 a pak po mši sv. bude možnost navštívit špitální kostel svatého kříže ve Zlatých Horách. Kostel bude otevřený od 18.45 do 19.30.