18.-25.1. Týden modliteb za jednotu

Od 18. do 25. ledna 2022 se věřící v České republice účastní Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Týden modliteb letos proběhne s mottem verše: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2).

Také v naši farnosti se k této modlitbě v průběhů mši svatých a modlitby svatého růžence zapojíme.

Cesta za Světlem a se Světlem

Milovaní v Kristu!

Doba šířící se pandemie covid-19 zahalila celý náš svět temnotou. Možná právě uprostřed této tmy a mnohých bolestí toužíme víc než kdy jindy po Světle, které dává naději. To Světlo bylo lidstvu darováno skrze narození Ježíše Krista v Betlémě.

Program letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů nám předkládají křesťané z Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu, kteří se nyní nacházejí v mimořádně těžké situaci kvůli ekonomickému kolapsu jejich země. Tím silněji vyznívají jejich slova o naději a světle! Jak přiléhavé! Tito křesťané z Východu nás zvou vydat se opět na cestu za tímto Světlem – na cestu společné modlitby a rozjímání nad slovem Písma a v ekumenickém společenství. Kéž bychom nezůstali neteční vůči tomuto pozvání.

Nechoďme za hvězdami, které vyjdou a zhasnou. Ty jsou často jen bludičkami. Pojďme podobně jako mudrci z Východu a pokloňme se před Králem králů.

Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem.

biskup Tomáš Holub, delegát ČBK pro ekumenismus

Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR

Modlitba

Slitovný Bože, který jsi slepým dal prozřít, aby tě poznali jako svého Spasitele, pomoz i nám činit pokání. Ve svém milosrdenství sejmi šupiny z našich očí a veď nás k tomu, abychom se ti klaněli jako svému Bohu a Vykupiteli. Dej, ať tě i ve svém smutku a navzdory hloubce svých hříchů dokážeme milovat celým srdcem. Ať putujeme společně, vedeni tvým světlem a s jedním srdcem a jednou myslí jako první učedníci. Kéž na nás spočine milost našeho Pána Ježíše Krista, abychom tě společně oslavovali ve společenství Ducha a vydávali svědectví všem kolem nás. Amen.

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2022 v PDF nebo DOCX ZDE