Fotografie a výstava

U příležitosti 80. výročí úmrtí P. Vinzenze Braunera Římskokatolická farnost Zlaté Hory připravila výstavu o životě místního faráře a starosty Zuckmantlu. Zde jen některé památky, které budeme moci vidět na výstavě. Možnost navštívení výstavy je od 19. července 2023 do 31. prosince 2024 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marii /v kapli sv. Josefa/.

Výřez z hromadného snímku komise pro založení sirotčince a mladý farář P. Vinzenz, rok 1909
Podpis a farní razítko, rok 1911
Telegraf z Javorníku P. Braunerovi, starostovi a děkanovi, rok 1931
Pozvání na valné shromáždění křesťanského spolku, bod č. 5: Vystoupení P. Braunera, starosty a faráře, rok 1931
Úvodní stránka modlitební knížky vytištěné v Zuckmantlu, autor P. Brauner, zde 3. vydání z roku 1932
V roce 1938 byl Zuckmantel obsazen Německou říší, dopis na faru, rok 1939
P. Brauner s farníky na biskupské kupě, rok 1940
Text na staré fotografii P. Braunera, rok 1945
Pamětní deska, zeď kostela Nanebevzetí Panny Marie, Zlaté Hory, rok 2019