14. 6. Koncert souboru zobcových fléten

KONCERT: Základní umělecká škola Franze Šuberta Zlaté Hory a Římskokatolická farnost Zlaté Hory Vás zvou už tuto středu 14. června 2023 v 18.00 na koncert duchovní hudby, kde zazní skladby napříč staletími. Díla Gottfrieda Fingera, Melchiora Vulpiuse, Franze Schuberta, Adriano Banchieriego, Giovannia Battisty Grillo, Melchiora Vulpise Nicholase Chédeville, Johna Dowlanda, Tielmana Susato, Johna Adsona a Adriano Banchieri uslyšíte v podání souboru zobcových fléten Základní umlecké školy Franze Schuberta Zlaté Hory. Učinkovát budou Anastázie Vojčáková, Helena Hamacková, Cecílie Vojčáková a Vojtěch Zourek pod vedením učitele pana Mgr. Josefa Strouhala.

PO KONCERTĚ: Výjimečná příležitost výstupu na kůr tj. místo pro varhaníka, zpěváky, scholu a sbory. Z kůru pak se můžete podívat na úplně jinou perspektivu vnitřku našeho chrámu. Bude také příležitost vyposlechnout si jak fungují kostelní varhany a dokonce si sáhnout na klávesy a uslyšet nádherný zvuk z píšťal. Také na kůru uslyšíte duchovní skladby s možnosti podívat se jak hrají varhanici.

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ: Vstupné bude určeno na opravu a po dlouhé době naších varhan, kterou zahájíme v polovině září a která bude trvat do prosince 2023 – doufáme, že na vánoce už varhany budou opravené. Rozpočet na opravu činí cca 65.000 Kč.

Kdo se nemůžete zúčastnit koncertu a měli byste zájem přispět na varhany, můžete to učinit prostřednictvím bankovního spojení. Číslo našeho účtu u České Spořitelny je: 1818167389/0800 Variabilní symbol: 202302. Děkujeme za každý dar.

Srdečně zveme do zlatohorského kostela.