Od 26. 5. novéna k Duchu svatému

Ve čtvrtek – 26 . 5. – je Slavnost Nanebevstoupení Páně. Májová pobožnost je v 17.30 a mše svatá v 18.00. Po bohoslužbě o Slavností Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní novéna k Seslání Ducha Svatého.  Zveme k modlitbě a rozjímání každý den textů na naší fb stránce Píseň přítele o jeho vinici /Iz 5,1/.

Nanebevstoupení a Svatodušní svátky jsou dva křesťanské svátky, následující po velikonocích – první za čtyřicet a druhý za padesát dní. Jsou to svátky na památku událostí, které prožili první křesťané. Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista – potom, co se zpřítomnil svým učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude viditelný a vzdálil se, stoupaje k nebi (odtud název „Nanebevstoupení“). Svatodušní svátky (letnice) jsou shromáždění, při němž první křesťané dostávají Kristova Ducha a uvědomují si, že jsou jeho církví – obnovuje se jejich naděje. Skrze Nanebevstoupení a letnice je možno pochopit celý význam Kristova vzkříšení – není již sice viditelný, ale zůstává spojen s námi a dává nám svého Ducha, své světlo a sílu od Boha.