4. 7. Jmenování diecézního biskupa

Mons. Martin David se stane v pořadí druhým sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze. Za nástupce Mons. Františka Václava Lobkowicze ho vybral papež František. Zprávu do Ostravy přivezl apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo.

Dlouho očekávané oznámení přišlo v úterý 4. července po polední modlitbě v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, které se zúčastnil také velvyslanec Vatikánu Mons. Okolo. Právě apoštolský nuncius se totiž o proces výběru biskupa stará a zasílá do Vatikánu potřebné podklady pro výběr. „Rád bych poděkoval především Svatému otci Františkovi za důvěru, se kterou mi svěřuje úkol být pastýřem ostravsko-opavské diecéze. Přijímám toto poslání s vědomím všech svých limitů a nedokonalostí,“ prohlásil bezprostředně po jmenování biskup Martin David. Vzápětí položil květiny ke hrobu svého předchůdce – biskupa Františka Václava Lobkowicze a zhodnotil situaci v diecézi: „Ušli jsme kus cesty, možná jsme v posledních letech zvolnili a chvilku stáli na místě. Teď je potřeba jít dále. Proto vás chci k té další společné cestě pozvat. Chci jít spolu s vámi a doufám, že chcete jít spolu se mnou. Spoléhám na vás – kněze a jáhny ve farnostech, na vás – své kolegyně a kolegy spolupracovníky v úřadu biskupství, na všechny v našich Charitách i školách, na stovky dobrovolníků, kteří slouží ve farnostech jako kostelníci, varhaníci, zpěváci, ministranti, koordinátoři synodálních skupinek… Spoléhám na vás všechny, kteří žijí z víry, že chcete putovat dále a společně radostně svědčit o Kristu, který jde spolu s námi,“ uvedl nově jmenovaný biskup s prosbou, aby se za něj lidé modlili ještě víc než dosud.

Ostravsko-opavská diecéze vznikla v roce 1996 a zahrnuje území Moravskoslezského kraje a okresu Jeseník. Papež Jan Pavel II. diecézi svěřil biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi. Ten zůstal sídelním biskupem až do své smrti v únoru 2022. Už od června 2020 ale kvůli svým zdravotním problémům vedení biskupství předal svému pomocnému biskupovi Mons. Martinu Davidovi. Ten se tehdy stal apoštolským administrátorem diecéze. Po smrti biskupa Františka Václava se rozběhl proces výběru, ve kterém se papežský nuncius dotazuje různých kněží i laiků, koho by do biskupské služby navrhli. Nasbírané informace pak vyslanec předává do Vatikánu. Všechny farnosti v diecézi pak tento proces doprovázely modlitbami. Po šestnácti měsících od smrti biskupa Františka Václava Lobkowicze přišla zpráva, že papež František dává důvěru dosavadnímu apoštolskému administrátorovi Mons. Martinu Davidovi, aby diecézi vedl v dalších letech.

Zdroj: doo.cz

Autor článku: Mgr. Ondřej Elbel, MSc.