13. 2. – Lurdská pobožnost na Rejvízu

Rejvíz je částí města Zlaté Hory a je nejvýše položenou vsi v českém Slezsku. Zde se nachází filiální kostel Jména Panny Mari, který patří do zlatohorské farnosti. U příležitosti liturgické památky Vás srdečně zveme v neděli 13. února 2022 na pobožnost u Jeskyně Panny Marie Lurdské na Rejvízu. Začátek pobožnosti je v 15.00. Kdo neznáte cestu tak se ve 14.00 můžete vydat s knězem na společnou cestu k tomuto krásnému místu a to od kostela Jména Panny Marie. Naše putování a modlitby budeme obětovat s prosbou o mír na celém světě a zvlášť za Ukrajinu. Pozor! Kousek cesty je strmý a celý Rajvíz pořádně zasněžený. Dobře se oblečte.

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lourdes) ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy. Církevně uznaných zázračných uzdravení za sto let (do roku 1959) bylo 58, ale úlevu přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí. Výzva Matky Boží k pokání probudila v církvi hlubší zájem o modlitbu a službu lásky a podnítila péči o trpící a nemocné. Slavení památky Panny Marie Lurdské povolil papež Lev XIII. (1891) a sv. Pius X. ji rozšířil na celou církev(1907) /por. Breviář/.