7. 5. Bohoslužba za hasiče

V neděli 7. 5. 2023 bohoslužba v 9.00 bude obětovaná s prosbou o Boží požehnání za živé a zemřelé hasiče ze Zlatých Hor, za jejich rodiny a s prosbou o ochranu našeho města od ničivé sily požárů.

Srdečně zveme na tuto společnou modlitbu nejen věřící. Společné setkání s našimi hasiči, ať se stane také projevem poděkování za jejích službu, obětavost a prací s dětmi a mládeži.

Na tuto bohoslužbu zve vedeni SDH Zlaté Hory a duchovní správce farnosti.