1. 5. – Bohoslužba za hasiče

V neděli 1. 5. 2022 bohoslužba v 9.00 bude obětovaná s prosbou o Boží požehnání za živé a zemřelé hasiče ze Zlatých Hor, za jejich rodiny a s prosbou o ochranu našeho města od ničivé sily požárů. Po bohoslužbě bude požehnána socha svatého Floriána, který je patronem všech hasičů.

Srdečně zveme na tuto společnou modlitbu nejen věřící. Společné setkání s našimi hasiči, ať se stane také projevem poděkování za jejích službu, obětavost a prací s dětmi a mládeži.

Na tuto bohoslužbu zve vedeni SDH Zlaté Hory a duchovní správce farnosti.