Zpráva diecézní charity

Tříkrálová sbírka v ostravsko-opavské diecézi sečtena. Její výsledky svědčí o lidské solidaritě.

Po roční odmlce mohli malí koledníci znovu vyrazit do ulic, aby s prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi koledovali pro Tříkrálovou sbírku. Během prvních dvou týdnů v lednu bylo možné přispět koledníkům nebo do statických pokladniček, do konce ledna pak také bezhotovostně i online. Výnos sbírky v ostravsko-opavské diecézi překonal dosavadní ročníky a přiblížil se hranici 21 milionů korun.

Tradice Tříkrálového koledování odstartovala v roce 2020 v olomoucké arcidiecézi, o rok později už koledníci vyrazili na koledu napříč republikou. Za dvaadvacetiletou historii se sbírka musela poprat s ledasčím. Největší zkouškou pro ni byl ale minulý rok, kdy se vinou omezení přesunula poprvé do online prostředí. I přes netradiční ročník se podařilo získat finance pro potřebné, v celorepublikovém měřítku koleda v roce 2021 vynesla téměř 81,5 mil. korun, v ostravsko-opavské diecézi necelých 12 mil. korun.

S nadějí a očekáváním se na přelomu roku rozhodlo, že bude možné opět koledovat (s respektem ke všem opatřením a tak, aby byla koleda bezpečná jak pro koledníky, tak pro dárce). To se také odrazilo ve výnosu, který se vrátil svou výší do před kovidových let. Překvapivě pak při konečném součtu obsahu pokladniček, bezhotovostních darů a příspěvků online, sbírka v ostravsko-opavské diecézi zaznamenala historicky nejvyšší výnos. V pokladničkách se ukrývalo 19 749 647 korun, bezhotovostně lidé darovali 743 292 korun a online 391 405 korun. To v celkovém součtu znamená rekordních 20 883 344 Kč, které využijí Charity na své projekty v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka. Výsledky zahrnují 99 % spočítaných pokladniček, rozpečetění posledních pár kusů kasiček zbrzdilo onemocnění koordinátorů i úředníků. Celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky činí 137,9 mil. korun.

Klíč pro rozdělení tříkrálových prostředků zůstává každý rok stejný a řídí se pravidly sbírky. Z 65 % budou finance pomáhat v místech, kde byly vykoledovány (zaslány s variabilním symbolem dané místní Charity) a podpoří předem schválené charitní záměry. 15 % zamíří na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 % pomůže rozvojovým projektům v zahraničí, 5 % podpoří projekty Charity Česká republika a zbylých 5 % tvoří zákonná režie sbírky.

Vybrané prostředky opět podpoří stovky charitních záměrů na rozvoj zdravotních a sociálních služeb, míří na přímou pomoc lidem v nouzi, podporu samoživitelů, lidí bez domova a pomoc dalším ohroženým skupinám obyvatel. V ostravsko-opavské diecézi je to 49 předem schválených projektů. V Charitě Frenštát pod Radhoštěm využijí peníze ze sbírky na podporu a rozvoj paliativní péče, v Českém Těšíně vybudují pro klienty domova pro seniory aktivizační zahradu, Charita Ostrava vybuduje nové herní prvky na dětském hřišti, které slouží dětem z azylového domu pro matky s dětmi. Celkový přehled záměrů je k dispozici na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské.

Poděkování patří všem, kteří pomohli udržet tříkrálovou tradici živou a s nadšením se po roční odmlce vrátili koledovat. Díky nasazení a ochotě pomoci se letošní sbírka stala rekordní. Osobní poděkování přidává také ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo: „Celkové výsledky jsou opravdu milým překvapením a velmi za ně děkuji. Děkuji tisícům dobrovolníků, dětem, mládeži, dospělým organizátorům a našim koordinátorům a zejména všem štědrým dárcům za příspěvek i za důvěru. Díky finančním darům budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě pro ně je výnos Tříkrálové sbírky určen.“

Za spolupráci děkuje

Bc. Sylva Lejsková

Diecézní charita ostravsko-opavská , Kratochvílova 3 , 702 00 Ostrava