Zlaté Hory – adventní koncert /foto/

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 se ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaých Horách konal adventní benefiční koncert na opravu fasády kostela. Děkujeme komornímu sboru Florián a varhanici Martě Dobravové za vystupení. Vedení Města Zlaté Hory a pracovníkům Městského informačního centra za organizaci koncertu. Děkujeme všem, kdo do kostela přišli za dar společného adventního klidu a také za finančí přispěvky ve výši 14.800 Kč. Všem občanům našeho města přejeme plodnou přípravu na svátky narození Spasitele a už teď zveme na půlnoční bohoslužbu, která se bude konat ve 21.00. Pokoj Vám všem.

o. Bartłomiej, farář

Foto: BB