Dušičkové pobožnosti za zemřelé

Srdečně zveme všechny obyvatele Zlatých – věřící a nevěřící – na společnou modlitbu za naše drahé a milované zemřelé a to do naších chrámu ve Zlatých Horách – Městě a ve Zlatých Horách – Ondřejovicích, kde se budeme modlit a vzpomínat na zemřelé na všech hřbitovech v našem městě a na zemřelé ze Zlatých Hor. Odpočinutí věčné dej jim Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji.

Podrobný rozpis bohoslužeb na dušičkové období tj. od 1. do 8. listopadu najdete pak ZDE

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v České republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvykle době od 2. do 8. listopadu.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastněné pouze zemřelým. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze zemřelým, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.