1. a 2. listopad – modlitby za zemřelé

1. a 2. listopad ve Zlatých Horách a v Ondřejovicích – dny modliteb za zemřelé na všech zlatohorských hřbitovech a za zemřelé příbuzné všech občanů Zlatých Hor.

1. listopadu na Slavnost všech svatých začíná tzv. dušičkové období, kdy s láskou a úctou vzpomínáme na naše drahé zemřelé. Ve středu /1. 11./ ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté v 18.00 bude slavnostní bohoslužba za všechny zemřelé, kteří spí spánkem pokoje na všech zlatohorských hřbitovech a za blízké zemřelé všech občanů Zlatých Hor. Před bohoslužbou v 17.30 bude modlitba svatého růžence. Po bohoslužbě bude pak průvod na místní hřbitov a tam budeme pokračovat v naších modlitbách, které jsou vždy projevem poděkování Pánu Bohu za život zemřelých a za všechno, co jsme s nimi mohli zde na zemi prožit.

V úterý /2. 11./ se v 16.00 bude konat bohoslužba se stejným úmyslem v Ondřejovicích. Tam také bude průvod a modlitby na hřbitově. Ve Zlatých Horách pak v 18.00 bude další bohoslužba za zemřelé.

Modlitba za zemřelé:

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou. Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.

Proč se modlit za zemřelé?

Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl.