16.11. Jeseník, modlitby za mládež

Ve středu 16. listopadu se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku bude konat modlitební setkání mládeže jesenického děkanátu. V 17.00 bude mše svatá obětována za mládež děkanátu a po ní v 18.00 bude adorace Nejsvětější Svátostí Oltářní, kterou povede mládež. Srdečně zveme mladé lidi ale i dospělé k modlitební podpoře všech mladých lidi na Jesenicku, věřících, hledajících i nevěřících.