29. 1. – Výročí úmrtí o. Vinzenze Braunera s biskupem Martinem

Milí občane Zlatých Hor a všichni Vy, kdo máte rádi naše město, přijměte pozvání na připomínku 80. výročí úmrtí otce Vinzenze Braunera, faráře a starosty Zuckmantlu /dnešních Zlatých Hor/. Slavnostní bohoslužba se bude konat v nedělí 29. ledna 2023 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách v 10.00. Hlavním celebrantem bude Mons. Martin David, biskup ostravsko – opavské diecéze. V průběhu bohoslužby budeme rozjímat svědectví života otce Vinzenze a také bude požehnán ručně namalovaný obraz otce Braunera, který je darem pro farnost Zlaté Hory pro další generace věřících.

V průběhu bohoslužby se budeme modlit za všechny občany Zlatých Hor (otec Viznzenz je rodák ze Zlatých Hor – Salisova a ve Zlatých Horách – Ondřejovicích byl pokřtěn). Otec Brauner to zlatohorský farář a děkan, ale také úředník, zastupitel, místostarosta a starosta a tak se budeme modlit i za naše všechny zemřelé a současné předchůdce faráře, starosty, místostarosty, zastupitele, pracovníky farnosti a městského úřadu. To znamená opravdu za každého z Vás, za Vaše rodiny i za naše pěkné město, které P. Vinzenz měl tak rád. Víme, že byl to Němec, který ve Zlatých Horách odmítl vítat Adolfa Hitlera a v náročném úseku dějin nahého města se snažil o to, ať ve městě nedojde k nějaké tragédii mezi občany německé a české národnosti a tak se stal dobrým pastýřem všech lidi.

Po bohoslužbě na místním hřbitově u hrobu faráře a starosty bude modlitba za všechny kněze a starosty, kteří působili a působí ve Zlatých Horách, a také za všechny zemřelé občany města.

Každý přítomný na bohoslužbě obdrží pamětní obrázek.

Moc prosím věřící, nevěřící a hledající Pana Boha, přijměte pozvání na tuto bohoslužbu, která bude dobrou příležitosti k setkání a k požehnání Vám všem a celému městu.

Více o životě o. Vinzenze Braunera a fotografie s nim spojené a také informace ohledně výstavy spojené s jeho životem najdete ZDE

o. Bartlomiej, farář Zlatých Hor