Obraz otce Vinzenze pro farnost Zlaté Hory

Na bohoslužbě 29. 1. 2023 v 10.00 bude požehnán biskupem ostravsko-opavským tento obraz otce Vinzenze Braunera, který je darem pro další generace věřících a kněží v naši farnosti. Autorem obrazu je Feliks Grzesiczek. Na obraze vidíme farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterým otec Brauner od 1909 do 1941 roku působil jako farář a děkan a ve kterém v roce 1943 měl pohřeb, který se stal veřejnou demonstraci obyvatel Zlatých Hor proti nacistické ideologii. Otec Vinzenz právě z tohoto místa, ve kterém čerpal sílu k vydání svědectví pravdě v náročném čase dějin města před a v průběhu války, divá se s velkou starostlivosti na svojí farnost a na svoje město ve kterém byl od 1924 do 1927 roku místostarostou a pak od 1927 do 1938 starostou. Jeho pohled má být pro nás, současné obyvatele města povzbuzením k pěknému životu v pravdě. Trojjediný Bože, Tobě děkujeme za toho svědka víry protože jen v Tobě je pramen lásky a odvahy postavit se proti zlu i za cenu života.