13. 8. Pouť ve farním kostele

V neděli 13. srpna 2023 se v naši zlatohorské farnosti koná pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté. Chceme se připojit k oslavám Boha, který si vyvolil chudou dívku z Nazareta na Matku svého Syna Ježíše Krista a odměnil její celoživotní rozhodnutí slavným nanebevzetím. V 9.00 bude ve farním kostele slavnostní mše svatá s hudebním doprovodem varhan a místní dechovky. Po mši svaté bude možnost zhlednutí kostela a středověké zákristie, kterou ten den zpřístupníme. Pak bude možnost vystoupit na obrannou věž města s nádherným výhledem na město a hory. V 15.00 vás pak zveme na pobožnost křížové cesty. Budeme spolu s Matkou Boží rozjímat utrpení a smrt Krista. Toto utrpení a smrt otevřely nejen Matce Boží, ale také každému z nás dveře nebeského království. Začátek pobožnosti bude u prvního zastavení. Druhá možnost krátké modlitby u Panny Marie a pak prohlídky kostela, zákristie a věže bude pak v 18.00. Připomínáme, že děti do 15 roku života musí být v doprovodu dospělých.