3. 9. Narození Panny Marie v Salisově

V sobotu – 3. září – zveme na poutní mši svatou do Zlatých Hor – Salisova, do kostela Narození Panny Marie. Bohoslužba začne v 9.00 a bude obětovaná za živé a zemřelé farníky, za všechny obyvatele našeho města Zlaté Hory, turisty a poutníky a stavitele chrámu. Oslavme svou účasti narození naši Matky, Panny Marie.

Svátek Narození Panny Marie /8. září/ patří k nejstarším mariánským svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice narodila sv. rodičům Jáchymovi a Anně. V tomto místě dnes stojí bazilika sv. Anny. O slavení narození Panny Marie se dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla (bis. +446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za papeže Sergeje I. (667-701), s pořádáním procesí do 4 hlavních bazilik.

Modlitba z breviáře: Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.