Výzva biskupa Martina k zasvěcení

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Bratři a sestry,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března od 17,00 hodin papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Svatý otec vybízí všechny biskupy, kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, mariánských svatyních i farních a řeholních společenstvích po celém světě.

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a skončení válečného konfliktu. Můžete v tento den připutovat do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku, kde budu od 17,00 hodin slavit mši svatou spojenou s obřadem zasvěcení. Můžete se modlit ve farnostech a také být před Pánem při adoraci v rámci 24 hodin pro Pána.

Modlitba ze svatopetrské baziliky v Římě bude přenášena od 17,00 televizí Noe. Vytvořme spolu se Svatým otcem v pátek v podvečer velké společenství modlící se církve.

Děkuji všem, kteří toto pozvání k modlitbě přijmete.

+ Martin David, apoštolský administrátor ostravsko – opavské diecéze

K výzvě otce biskupa Martina se ve Zlatých Horách – Městě připojíme i my. V 17.30 bude křížová cesta a v 18.00 mše svatá. Po mši svaté do 19.00 bude tichá adorace, která bude zakončená modlitbou za mír a požehnáním.