Beseda se sestrami /foto/

Ve čtvrtek 9. června 2022 se konala beseda s Milosrdnými sestrami sv. Kříže z Kroměříže, které trávily čas dovolené ve Zlatých Horách. Děkujeme s. Prokopě, s. Elišce a s. Markétě za svědectví života v klášteře a svědectví o povolání k řeholnímu životu. Na sestry v naších modlitbách budeme pamatovat. O totéž jsme také setry poprosily tj. o dar modlitby za naši pěknou farnost.

Milosrdný Otče, který jsi nám pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary Ducha Svatého, daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci. Podporuj je v jejich snaze předkládat vhodnou katechezi povolání a cesty specifického zasvěcení. Daruj jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak, aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné lásky. Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko, přimlouvej se za každé křesťanské společenství, aby, oplodněno Duchem Svatým, se stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu lidu.