Noc kostelů – poděkování /foto/

Z celého srdce přijměte poděkování za hojnou účast na Noci kostelů v pátek 10. června 2022. Děkuji za dar společné modlitby a dar společného putování v a nad naším kostelem. Milí přátele ze Zlatých Hor, nejen včera, ale vždycky máte dveře našeho kostela otevřené. Děkuji za nové známosti. Milí přátele z okolních obci a z Polska – jste u nás vždy srdečně vítání. Poděkování patří Městu Zlaté Hory za vyvěšení plakátků na všech veřejných nástěnkách v našem městě. Pekárně u Hanáků za sušenky pro turisty a poutníky. Radiu Głuchołazy za reklamu v Polsku. Moc si vážím každého včerejšího setkání a těším se na každé další. Pamatuji na Vás v modlitbách před milostiplným obrazem Panny Marie Pomocné a všem žehnám.

o. Bartłomiej