12. 11. Pouť, Zlaté Hory – Ondřejovice

V neděli 12. listopadu v 7.30 ve Zlatých Horách – Ondřejovicích je pouť ke cti sv. Martina, patrona kostela. Prosíme farníky z farnosti Zlaté Hory o účast a vzájemné povzbuzeni ve víře spolu s farníky z farnosti Ondřejovice. Po mši sv. společné snídaně – prosíme o napečení domácích výrobků /buchtu, cukroví apod./. Srdečně zveme i ostatní věřící.


Svatý Martin pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí. Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80 let.


Bože, s Tvou pomocí byl svatý Martin stále připraven nést břemeno své biskupské služby i přijmout smrt a oslavil tě ochotným konáním Tvé vůle; pomáhej i nám svou milostí, ať nás ani život ani smrt neodloučí od Tvé lásky. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.