3. 4. – Křížová cesta kolem Rochusa

V nedělí 3. dubna 2022 se bude konat v našem pěkném městě a naši farnosti křížová cesta kolem Rochusa /vrch nad městem Zlaté Hory/. V průběhu této pobožnosti se budeme modlit o ukončení všech válek a za mír na celém světě.

Křížová cesta je tvořena čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami. Byla postavena na přelomu 17. a 18. století. Je zakreslena na vedutě města Zlaté Hory od Friedricha Wernera, zanesena do mapy Zlatohorska zaměřené roku 1753 a na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. První kaplička stojí pod hřbitovem při výjezdu na Rožmitál.

Po pobožnosti bude mít krátké slovo člen občanského spolku Bernard. Náplní spolku je „Ochrana a péče o hmotné a nehmotné kulturní dědictví“ v rámci České republiky. Právě tento spolek měl velký podíl na obnově jednotlivých kapliček v roce 2015.

Začátek je v 15.30 u prvního zastavení na ul. Rožmitálská ve Zlatých Horách /cca 5 minut pěší cesty od farního kostela Panny Marie Nanebevzaté v centru města/.

Srdečně zveme k společné modlitbě.

První zastávení na ul. Rožmitálská /tady se setkámé v 15.30/.
Trasa křížové cesty