9. 3. Pouť za sv. Hedvikou Slezskou

MÁME JĚŠTĚ VOLNÉ MÍSTA!

ZVEME NEJEN OBČANY ZLATÝCH HOR!

ZVEME NEJEN VĚŘÍCÍ!

ZVEME KAŽDÉHO!

V sobotu 9. března 2024 se koná pouť ostravsko – opavské diecéze ke hrobu sv. Hedviky Slezské do Trzebnice /PL/ u příležitosti 850 let od její narození. V programu pro všechny poutníky je slavnostní bohoslužba s Mons. Martinem Davidem, diecézním biskupem ostravsko – opavským a pobožnost u hrobu. Kdo se vydáte na tuto pouť z farnosti Zlaté Hory, dodatečně v programu bude procházka Tumským Ostrovem, což je historická část města Wrocław /PL/. Tam určitě navštívíme katedrálu sv. Jana Křtitele a tak se trošku vrátíme ke kořenům, jelikož do 1947 farnost Zlaté Hory patřila do vratislavské diecéze a toto místo velice často navštěvovali zlatohorští věřící a faráři včetně otce Vinzence Braunera.

Vydejte se na tuto pouť ze Zlatých Hor!

Cena za autobus je 500 Kč.

Přesný odjezd od farního kostela Nanebevzetí Panny Marie upřesníme.

Sv. Hedvika je patronkou Slezska a ostravsko – opavské diecéze. Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se pak r. 1201 stal slezským knížetem. Měla sedm dětí, prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších, kterou přijímala s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický život, byla aktivní v dobročinnosti k chudým a nemocným. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku. Mezi chrámy a kláštery, na jejichž založení se podílela, je nejvýznamnější v Třebnici. Zde se stala cisterciačkou a byla i pohřbena. K jejímu životu se hodí motto: „Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.“ ( Řím 14, 7-8).