Služba lektorů

Milovnici Božího Slova,

obnovujeme v naši farnosti pěkný zvyk, kdy farnici četli na bohoslužbách Boží Slovo. Prosím, ty z Vás, co už četli na veřejnosti v naších chrámech, ale i ty, kteří by toto chtěli dělat, ať se přihlásí v zákristii u duchovního správce farnosti. Tato služba kromě čtení na mších svatých obnáší s sebou ochotu poznávat Písmo Svaté a jednou za půl roku prožit na faře krátké formační setkání.

Všichni pamatujme na slova sv. Jana a sv. Pavla: Aby v tobě Boží slovo mohlo účinně působit a projevovat svou sílu, je třeba Boha a jeho slovo poznávat, důvěřovat mu a nechat se vést jeho Duchem. Duch totiž Boží slovo oživuje a zasazuje do tvého konkrétního života (srv. Jan 6,63-68; 2Kor 3,6).