Modlitba za zemřelého biskupa Františka

Ve čtvrtek 17. 2. 2022 zemřel náš otec biskup František Václav Lobkowicz. První biskup ostravsko – opavské diecéze a to od její vzniku v roce 1996.

Všemohoucí Bože, prosíme tě za tvého služebníka, našeho zemřelého biskupa Františka Václava: odměň jeho péči o lid, kterýs mu svěřil, a přijmi ho k sobě do věčné radosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny,jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.


Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše,prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen

Svatá Hedviko Slezská, patronko ostravsko – opavské diecéze, oroduj za nás!

Blahoslavený otče Richarde, oroduj za nás!