Zemřel Svatý otec Benedikt XVI. /foto/

Bože, věčný pastýři duší, tvůj služebník papež Benedikt XVI. byl v tvé církvi svorníkem jednoty a lásky a věrným správcem svatých tajemství. Odplať mu jeho péči o celou církev, ať spolu s lidem, který jsi mu svěřil, dosáhne věčné odměny připravené pro všechny, kdo ti oddaně slouží. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svatý otče Benedikte XVI. katolíci ze Zlatých Hor Ti za všechno děkuji! Odpočívej v pokoji.

Růženec za svatého otce bude dnes 31. prosince v 17.30 a zítra tj. 1. ledna v 8.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách.