Velikonoce 2022 ve Zlatých Horách

Srdečně zveme občany našeho pěkného města,  všechny turisty a poutníky do naších chrámů k společnému slavení tajemství  života Pána Ježíše, Jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání.

Květná neděle

Na květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali.

7.30 Zlaté Hory – Ondřejovice, Mše svatá

9.00 Zlaté Hory – Město, Mše svatá

Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky a Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zatčení poté, co ho zradil Jidáš.

18.00 Zlaté Hory – Město, Mše na památku Večeře Páně

Velký pátek

Je to den, kdy připomínáme Ježíšovo utrpení a ukřižování. Myslíme na to, že to vše podstoupil kvůli nám – chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom sami museli vytrpět jako důsledek našeho špatného a zlého jednání. Proto se křesťané v tento den modlí křížovou cestu. Také obřady v kostele se liší od všech po celý zbytek roku. Znovu čteme příběh pašijí (jako na květnou neděli). Také uctíváme kříž – poklekáme před ním a děkujeme Ježíši za to, co pro nás udělal.

18.00 Zlaté Hory – Město, Památka umučení Páně

21.00 Křížová cesta na Maria Hilf

Bílá sobota

Bílá sobota je den velkého smutku – vzpomínáme na to, jak těžké to muselo být pro Ježíšovy učedníky a přátele, když byl Ježíš ukřižován. Museli být smutní – doufali, že je Ježíš ten, který má zachránit svět, je Bůh. A najednou leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho příběh končí. V tento den je v mnoha kostelích otevřeno a lidé se mohou přijít pomodlit na místo, které připomíná Ježíšův hrob. Až když večer zapadne slunce, začínáme slavit vigilii – slavnost Ježíšova vzkříšení.

9.00 – 12.00 Zlaté Hory – Město, adorace u Božího hrobu

18.00 Velikonoční vigilie, Mše svatá

Neděle zmrtvýchvstání

Ježíš vstal z mrtvých za svítání v neděli a je to tedy pro křesťany ten nejslavnější den v roce. Ježíš zvítězil nad smrtí a tak i my doufáme, že s Jeho pomocí jednou vstaneme z mrtvých. Proto se křesťané začali v neděli scházet k oslavě zmrtvýchvstání a každá neděle je takovou malou připomínkou velikonoc.

7.30 Zlaté Hory – Ondřejovice, Mše svatá

9.00 Zlaté Hory – Město, Mše svatá

Velikonoční pondělí

9.00 Zlaté Hory – Město, Mše svatá