Křížová cesta kolem Rochusa /foto/

V neděli 3. 4. 2022 se ve Zlatých Horách konala křížová cesta okolo vrchu Rochus /postavena koncem 17. století a obnovena v roce 2015/. Chci poděkovat všem, kdo měli podíl na přípravě této pobožnosti a také všem za účast, dar společné modlitby a rozjímání utrpení Pána Ježíše. Pane, Tvoje rány nás uzdravuji /sv. Pavel/, udrav naší Zemi.