11. 9. – Pouť na Rejvízu

12. září připadá liturgická památka Jména Panny Marie. Pro celou církev tato památka vznikla jako vzpomínka na poražení turecké armády u Vídně v r. 1683, které souviselo se vzýváním jména Panny Marie a s její pomocí. Je tedy zároveň projevem vděčnosti a poukazem na identitu jména Mariiny vznešené, neporazitelné osobnosti a pomocnice křesťanů v nejtěsnější Boží blízkosti.

Svatý Bernard nazval Pannu Marii zářící hvězdou nad velkým mořem lidského života a vyzýval k pohledu na tuto hvězdu při všech souženích, úzkostech, pokušeních i sklíčenosti slovy: „K hvězdě se dívej, Marii vzývej!“ Jinými slovy „Dostaneš-li se do problémů, vzývej P. Marii a zvítězíš.“

To učinili obyvatelé obležené Vídně, když v r. 1683 byli ohrožení invazí tureckého vojska a s nimi i celá Evropa /por. catholica.cz/.

V sobotu – 11. září 2021 – zveme do našeho kostela na Rejvízu, který je právě zasvěcen Jménu Panny Marie na pouť /odpust/. Slavnostní mše svatá se bude konat v 16.30. Ten den můžeme získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci /Podmínky: zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a zbožná návštěva chrámu na Rejvízu a tam modlitba Otče náš a Věřím/.