Panna Marie ze Zlatých Hor v Ostravě

V roce 2018 byla zachráněna a do původní podoby uvedena kaplička sv. Josefa v Ostravě-Zábřehu – Pískových dolech. Stalo se tak díky iniciativně tamního kronikáře Petra Lexy Přendíka, který navrhl opravu památky v rámci participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih. V kapli byla po rekonstrukci umístěna socha sv. Josefa a „provizorní“ Panna Marie Čenstochovská, vytisknutá na běžné tiskárně. V průběhu letošního roku uspořádal v Zábřehu P. L. Přendík několik přednášek s tím, že na konci požádal přítomné o dobrovolné vstupné, které ze 100 % šlo na zhotovení mariánského obrazu do kapličky. Za tři přednášky se mezi místními vybralo okolo 13.000 korun. Po domluvě s místním farářem Vítězslavem Řehulkou Přendík zamířil do farního chrámu ve Zlatých Horách, kde se nachází slavný oltářní obraz milostivé Panny Marie vytvořený v roce 1718 malířem Šimonem Schwarzerem podle proslulého obrazu „pasovské“ Madony s dítětem od Lucase Cranacha. Po přefocení obrazu nechal Přendík vytvořit věrnou kopii u havířovského malíře Josefa Stružky. Šestaosmdesátiletý malíř vytvořil kopii a dal si opravdu záležet. Ačkoliv je originál pokryt kousky kovů a drahými kameny, malíř Stružka vše převedl do olejomalby tak věrně, že na první pohled to není poznat. Upřený pohled Panny Marie působí na diváka také silným dojmem. Sklenářství Brušperk vyrobilo k olejomalbě také honosný rám, a tak už nyní nezbývá, než počkat do 8. prosince, kdy bude obraz požehnán zábřežským farářem V. Řehulkou za přítomnosti faráře zlatohorského P. Bartłomieje Blaszky a instalován do kapličky v Pískových dolech.

Autor článku: Petr Lexa Přendik

Obraz ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Zlatých Horách

Kopie obrazu Panny Marie Pomocné

Kopie obrazu Panny Marie Pomocné

Malíř Josef Stružka

Iniciátor Petr Lexa Přendik