Oprava fasády a varhan – poděkování a prosba

Drazí přátele našeho farního kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Zlatých Horách, určitě jste si všimli – kdo zde bydlíte nebo jste v posledních dnech u nás byli – že vrcholí oprava fasády plánovaná na tento rok. Před námi závěrečné práce tj. oprava vchodu do kostela a také oprava, servis a čištění varhan, které se v kostele nacházejí. Celkový rozpočet tzv. oprav na tento rok činí 1.341.733,57 Kč /fasáda a vitríny u kostela: 1.273.973,57 Kč, varhany: 67.800 Kč Chci Vám touto cestou poděkovat za každou formu podpory. Na prvním místě je to dar modlitby za toto dílo. Pak jsou to pravidelné finanční příspěvky farníků a účastníků bohoslužeb, soukromé dary jednotlivců nebo rodin a příspěvky z Ministerstva kultury ČR a Biskupství ostravsko-opavského. Děkuji.

Někteří se ptáte jestli potřebujeme nějakou pomoc. Ano. Potřebujeme.

– Na prvním místě ať je to modlitba a účast na bohoslužbách v našem pěkném chrámě.

– Na dalším místě, pokud Vám to situace dovolí – finančním čním darem. K uhrazení všech faktur potřebujeme k dnešnímu dní tj. 18. 10. – 55.000 Kč. Finanční dar můžete předat osobně /vystavujeme potvrzení o přijetí daru k odpočtu od základu daně/ nebo převodem na farní účet u Č. spoř. č.: 1818167389/0800 variabilní symbol 1012024 – i zde je možnost vystavení potvrzení o přijetí daru.

Ještě jednou za všechno děkuji a moc si vážím Vaši duchovní a materiální podpory.

o. Bartlomiej Blaszka, zlatohorský farář

Postup oprav:

Dalši fotky najdete ZDE