19. 3. Slavnost sv. Josefa – modlitba za město

V sobotu 19. března je Slavnost sv. Josefa. Svatý Josef je patronem Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze jej papež Pius IX. vyhlásil za Ochránce všeobecné církve (8. 12. 1870); jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, dělníků, všech pracujících se dřevem, vychovatelů, cestujících, vyhnanců. Je vzýván v zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré smrti.

Na přímluvu tohoto velkého světce chceme se modlit také za naše město a za mír na Ukrajině, v Evropě a na celém světe.

Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 17.30 modlitba růžence a v 18.00 mše svatá. Po mši svaté bude průvod na náměstí ve Zlatých Horách, kde se u sochy sv. Josefa /u městského úřadů/ pomodlíme litanii k sv. Josefu.

Socha sv. Josefa ve Zlatých Horách
Socha sv. Josefa ve Zlatých Horách
Socha sv. Josefa ve Zlatých Horách