Poutní bohoslužby v září 2022

Měsíc září ve Zlatých Horách to až 4 poutě – odpusty na které srdečně zveme.

Pozor! Poutní mše sv. 14. září k Svátému kříží bude sloužená ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18.00. Po mši sv. půjdeme do špitálního kostela Povýšení svatého kříže k získání plnomocných odpustků.