Ave Maria ve farním kostele /video/

Ave Maria ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marieve Zlatých Horách. Varhany: Terezie Začalová. Zpěv: Anna Začalová. Děkujeme!