Pozvání k novéně

Pozvání k modlitební novéně za rodin

(Prosím, přečtěte v ohláškách v neděli 28. 4. 2024)

Milí bratři a sestry v Kristu,

rád bych vás dnes všechny pozval k účasti na zvláštní modlitební novéně za rodiny naší diecéze. Novéna se bude konat od 2. do 10. května 2024 a bude spojena s putováním relikvií blahoslavené rodiny Ulmových, které se podařilo získat pro poutní místo Maria Hilf. Jedná se o první blahořečenou rodinu v historii církve. Tato rodina žila svou víru tak opravdově, že pro pomoc bližnímu byla za nacismu společně připravena o život: rodiče, děti, a dokonce nenarozené dítě v lůně matky. Relikvie této rodiny budou v poutním chrámu na Maria Hilf slavnostně uloženy během pouti rodin 11. května 2024.

I dnes čelí naše rodiny mnoha nesnadným výzvám, které bývají příčinou krizí víry a vztahů. Proto se nám v blahoslavené rodině Ulmových nabízí přátelé, kteří se za nás a naše rodiny mohou přimlouvat a vyprošovat nám sílu a odvahu v nesnadných situacích.

K modlitební novéně se mohou připojit jednotlivci, rodiny i celá společenství. Texty jsou k dispozici na webu diecéze. Každý večer od 20:00 bude společná modlitba také živě přenášena z různých míst diecéze, kde budou přítomny ostatky rodiny Ulmových. Můžete ji sledovat na webu či sociálních sítích diecéze. Zvu vás k osobní účasti na těchto místech, ke sledování přenosu či k soukromé modlitbě podle připravených textů. A také vás už nyní zvu na pouť rodin na Maria Hilf.

Přeji si, aby tato modlitební iniciativa byla časem, kdy naše rodiny najdou novou sílu a inspiraci v Boží přítomnosti a lásce. Nechť tato novéna přinese obnovu a naději do našich domovů a společenství.

S modlitbou a požehnáním

Váš + biskup Martin