Nová opatření od 1. listopadu

Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví /zdroj. cirkev.cz/

Prosím, v kostele a na faře, vždy používejte respirátor.  U vstupu do kostela používejte desinfekci.

Z celého srdce už teď Vám všem děkuji za pochopení a respektování opatření. Zároveň prosím o dar modlitby s prosbou za ukončení pandemie.

o. Bartłomiej, Váš kněz