Posted on: 2. 9. 2021 Posted by: admin Comments: 0

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vám nabídli možnost přihlásit Vaše dítě /i nepokřtěné/ k výuce římskokatolického náboženství ve školním roce 2021/22. Umožníte mu seznámit se tak se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. Pokud je vaše dítě pokřtěno v katolické církvi, o to víc využijte naši nabídku spolupodílet se na vytváření jeho vztahu k sobě, k druhým lidem a k Bohu.

Své dítě k výuce náboženství můžete přihlásit v zákristii po každé mši sv. a to do neděle 19. září 2021.

Náboženství začne v týdnu od 27. září.

Děkujeme, že vedete své děti, skrze výuku náboženství k poznání křesťanských hodnot a k setkání s živým Bohem. Vašim rodinám žehnám a vyprošuji na přímluvu Panny Marie hojnost Božích milosti.

o. Bartlomiej