5. 11. – Před BISCUP, Jeseník

V pátek 5. listopadu 2021 se v Jeseníku, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, bude konat modlitební předsetkání Diecézního setkání mládeže s otcem biskupem. Na tuto pěknou akci je zvaná také mládež i ostatní věřící naši zlatohorské farnosti. V 17.00 bude mše sv. a v 17.45 adorace a chvály.