Kaple sv. Rocha

Postavena v letech 1661-1666.

Historie kaple je spojena s třicetiletou válkou a morovými epidemiemi v letech 1632 – 1633; tehdejší duchovní správce farnosti Martin Alois Berger požádal občany města, ať se ve svých modlitbách obracejí na ochránce proti moru – sv. Rocha. Pokud mor skončí, bude postavena kaple na kopci, tehdy zvaném Kamenná hora. Modlitby a prosby byly vyslyšeny a morová nemoc ve Zlatých Horách ustala.

V dobách prusko – rakouských válek v 18. století se stal vrch sv. Rocha místem válečných událostí. Jeho strategickou polohu nad městem využívalo rakouské vojsko k ochraně města a cesty vedoucí do Vrbna. Pozice u kostelíka využilo roku 1759 rakouské vojsko. Dne 30. dubna 1759 zde rakouský generál de Ville odrazil první nápor prušáků, ale téhož roku 17.11. dalšímu útoku neodolal a rakouští obránci se museli stáhnout do Vrbna. Při chvatném ústupu zapálili u kostela stan, oheň se přenesl na kostelík a ten vyhořel až na základní zdivo.


Další válečnou vřavu zažil sv. Rochus v tzv. Bramborové válce roku 1778 – 1779, kdy byl vrch opět obsazen rakouskými oddíly. Dne 14.1.1779 přitáhlo v 7.00 ráno od Nisy pruské vojsko o síle 14 batalionů, 2 eskadron a s mnoha děly a zaujalo pozice před městem. Prusům velel generál Wunsch. Vrch sv. Rocha byl hájen jen několika stovkami vojáků 59. regimentu Langois (dříve L.J.M. von Daun) a několika děly. Další rakouské jednotky – oddíl Chorvatů, batalion Německých mistrů, Wanachské a Baumgartské dobrovolnické jednotky – byly rozloženy od města až k Ovčí hoře u Ondřejovic, aby zabránily obklíčení města. Celkový počet nepřesáhl 1000 mužů. Rakušanům veleli plk. Schindler od pluku Langois a plk. Löweneier od dragounů. Prušáci začali ostrou kanonádou ostřelovat rakouské pozice na vrchu sv. Rocha. Palba děl však byla neúčinná a útok pěšáků na zledovatělém terénu skončil tragicky. Odhaduje se na 300 – 1000 mrtvých pruských vojáků. Úvoz a cesta směrem k Rožmitálu byly tenkrát pokryty stovkami mrtvých a spousta pruských vojáků dezertovala. Bylo sesbíráno a odevzdáno na 2000 pušek. Rakouské ztráty nepřesáhly 6 mužů. Útok byl odražen a Prušáci odtáhli směrem k Nise.


U kaple sv. Rocha, jež byla v minulosti strategickým bodem nad městem Zl. Hory, proběhly 2 střety mezi pruskými a rakouskými vojsky. Zatímco v roce 1759 to byla téměř zanedbatelná strkanice, tak o 20 let později už to byla významná bitva. Prusové přitáhli se svou početnou jednotkou z Nisy a zaútočili na kopec s kaplí, který bránili početně slabší Rakušani. Útok byl ale odražen a Prusové odtáhli zpět do Nisy. Přesný počet padlých není nikde uveden, ale víc jich mělo být na pruské straně. Na počest těchto událostí vznikl ve Zl. Horách v roce 1996 vojenský historický klub představující rakouské granátníky. Při jedné z rekonstrukcí bitev byla právě na kapli sv. Rocha umístěna pamětní cedulka upomínající na tyto bitvy v 18. století.- 1999 byla na ni umístěna pamětní deska připomínající oběti prusko-rakouské války.

Zdroj: Spolek pro vojenská pietní místa

Kaple sv. Rocha ve Zlatých Horách
Presbyterium s obrazem sv. Rocha
Děkovný obraz za záchranu města při pruském obležení v roce 1779
Děkovný obraz za záchranu města při pruském obležení v roce 1779
Děkovný obraz za záchranu města při pruském obležení v roce 1779

Pamětní deska připomínající oběti prusko-rakouské války
Pohled na město z kopce sv. Rocha

Foto: P. Dr. Bartłomiej Blaszka

Možnost otevření a návštěvy kostela sv. Rocha po dřívější domluvě s p. farářem. Kontakty ZDE. Těšíme se na každého z Vás.